modul6 Online Exam

1)Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?


  • 2)Yandaki simge ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 3)Bir sunuda kullanılan resimlerle ilgili hangisi doğrudur?


  • 4)Bir sunu oluştururken sunuda .... olmalıdır. Boşluk yerine ne getirilmeli?


  • 5)Yandaki simgenin görevi nedir?


  • 6)Bir sunuda slaytaların sürekli dönmesini sağlayan ayar nereden yapılır?


  • 7)Power Point programında Fotoğraf Albümü hangi menüden oluşturulur?


  • 8)Bir word belgesinde bulunan başlıklar bir sunuya nasıl slayt başlığı olarak alınır?


  • 9)Bir sunuda bulunan slaytın birine ..... eklenirse tüm slaytlara da eklenmiş olur. Boşluk yerine ne getirilebilir?


  • 10)Bir slaytın yatay ya da dikey olması nereden ayarlanır?