modul5 Online Exam

1)Excelde verilen ifadenin tamamını büyük harfe çeviren fonksiyon hangi seçenekte doğru verilmiştir?


  • 2)Excel dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir


  • 3)Excel'de düğme oluşturmak için kullanılan menü hangisidir?


  • 4)Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hücreyi seçmemizi sağlar?


  • 5)Formül kopyalarken hücrenin sabit kalmasını sağlayan işaret aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  • 6)Gösterilen değer aralığında bulunan sayılardan en küçüğünü gösteren fonksiyon hangisidir?


  • 7)A1=54 iken =eğer(A1<60;"A1*2";"A1/2") formülünün sonucu hangisidir?


  • 8)Excel’de bitişik olmayan hücreleri seçmek gerektiğinde klavye üzerinde hangi tuş kullanılır?


  • 9)Excel2016 da makroyu hangi menüden kaydederiz?


  • 10)A1 de bulunan sayının %2 sini hesaplayan formül hangisidir?