modul4 Online Exam

1)Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?


  • 2)Yandaki şekil hangi işlemlerde kullanılmaktadır?


  • 3)Yandaki simge word programına aittir. Bu açıklama için hangisi doğrudur?


  • 4)Bir resmin, şeklin, metin kutusunun işaretli olması durumunda hangi menü ortaya çıkar?


  • 5)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi alt menüden erişilebilir?


  • 6)Cümle içerisinde bulunan bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


  • 7)Eklenen bir cisme ne kullanılarak sayfa içerisinde rahatlıkla yer değiştirmesi sağlanabilir?


  • 8)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi menüden erişilebilir?


  • 9)Yandaki şekil hangi işlemlerde kullanılabilir?


  • 10)Şekilleri ya da metinleri belirli bir düzen içerisinde görüntülenmesini sağlayan, satır ve sütunlardan oluşan yapıya ne ad verilmektedir?