modul3 Online Exam

1)Windows a parola nereden eklenir ?


  • 2)Sosyal mühendisler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


  • 3)Hangisi parola kurallara uygun oluşturulmuştur?


  • 4)Hangisi mobil cihazlarda kullanılan kablosuz ağı temsil eder?


  • 5)Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasına ne ad verilir?


  • 6)Hangisi mobil işletim sistemine örnektir?


  • 7)Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesine ne ad verilir?


  • 8)Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Olan Kişiler hangisinde yanlış verilmiştir ?


  • 9)Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bulaşma yollarından değildir?


  • 10)Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlar için söylenemez?