modul3 Online Exam

1)Güvenlik duvarı ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?


  • 2)Phishing (Taklit / Oltalama e-postası ) ne anlama gelir?


  • 3)Solucanlar için yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?


  • 4)Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesine ne ad verilir ?


  • 5)Biosa parola hangi menüden eklenir ?


  • 6)Hangisi kişisel veriye örnek değildir?


  • 7)Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğinin temel öğesi değildir?


  • 8)Antivirüs nedir ?


  • 9)Windows a parola nereden eklenir ?


  • 10)Parolaların korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?