modul2 Online Exam

1)İnternet ilk nerede ortaya çıkmıştır


  • 2)Eşleştirildiği vericiden veya baz istasyonundan 1,5 km uzaklığa kadar kablosuz İnternete bağlanabilen kablosuz İnternet teknolojisidir. Tanıma uygun seçenek hangisidir?


  • 3)Aşağıdakilerden hangisi kablolu bağlantı teknolojisidir?


  • 4)Long Term Evolution (LTE) hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?


  • 5)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  • 6)İnternetin ilk ne zaman ortaya çıktığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?


  • 7)Mevcut analog telefon şebekesinin sayısal alternatifidir. Normal bir telefon hattı gibi bir telefon numarası çevirip hem sayısal hem de analog hatlara ulaşım sağlanabilir. Tanıma uygun seçenek hangisidir.


  • 8)Aşağıdakilerden hangisi kablolu bağlantı çeşitlerindendir?


  • 9)Server (Sunucu) için hangisi doğrudur?


  • 10)www nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?