• İngilizce Kelime Öğren İngilizce Kelime Online Test
  • İngilizce Kelime Öğren İngilizce Kelime Online Test
  • İngilizce Kelime Öğren İngilizce Kelime Online Test İngilizce Kelime Öğren İngilizce Kelime Online Test
Bilgisayar Kullan������������������m������������������(47)

Basic Input Output System

BIOS un açılımı nedir?

POST nedir?

BIOS için yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Donanım birimlerinin işletim sistemi tarafından düzgünce çalışması için gerekli olan yazılıma ne ad verilir?


Soru/Cevap - Cevap/Soru
Doğru Sayısı: Doğru Sayısı
Yanlış Sayısı: Yanlış Sayısı