modul6 Online Exam

1)Yandaki simgenin görevi nedir?


  • 2)Slaytlardaki yazı yazmak için kullanılan araca ne ad verilir?


  • 3)Yandaki simge Power Point programında ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 4)Bir slaytın ekranda kapladığı büyüklük hangi menüden ayarlanır?


  • 5)Bir sunuda bulunan slaytın birine ..... eklenirse tüm slaytlara da eklenmiş olur. Boşluk yerine ne getirilebilir?


  • 6)Bir word belgesinde bulunan başlıklar bir sunuya nasıl slayt başlığı olarak alınır?


  • 7)Powerpoint programına ait dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir


  • 8)Power Point programıyla oluşturulan sunuda herbir sahneye ne ad verilir?


  • 9)Power Point programında kullanılan yandaki simge ne işe yaramaktadır?


  • 10)Power Point programında yer alan çalışmaya ne ad verilir?