modul5 Online Exam

1)Araç çubuğundaki hangi menüden yazı yönü değiştirilir?


  • 2)Gösterilen değer aralığında bulunan sayılardan en küçüğünü gösteren fonksiyon hangisidir?


  • 3)A1 hücresinde 0,3654 sayısı yazılıyken A2 hücresindeki =yuvarla(A1,2) formülünün sonucu ne olur?


  • 4)Excel'de belirtilen hücrelerdeki verilerin sayısını veren fonksiyon hangisidir?


  • 5)Ekle - Şekiller denilerek oluşturulan bir şeklin rengi nereden değiştirilmelidir?


  • 6)A1 hücresinde Beşiktaş kelimesi yazılıyken A2 hücresindeki =soldan(A1;3) formülünün sonucu ne olur?


  • 7)Excelde verilen ifadenin tamamını büyük harfe çeviren fonksiyon hangi seçenekte doğru verilmiştir?


  • 8)Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hücreyi seçmemizi sağlar?


  • 9)(A1:A7) neyi temsil eder?


  • 10)Yandaki simge excel programında ne işe yaramaktadır?