modul4 Online Exam

1)Word programında kapak sayfası hangi menüden oluşturulur?


  • 2)Yandaki simge ne anlama gelmektedir?


  • 3)Yandaki şekil ne amaçla kullanılabilir?


  • 4)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi menüden erişilebilir?


  • 5)Word programında sayıların ardışık bir şekilde oluşturulması aşağıdakilerden hangisi kullanılarak gerçekleştirilir?


  • 6)Yandaki şekil ne amaçla kullanılabilir?


  • 7)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi menüden erişilebilir?


  • 8)Word programında öğrenci listesi hazırlamak isteyen bir kullanıcı aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?


  • 9)Word programında kimyadaki denklemleri, matematikteki üslü sayıları oluşturmak için kullanılan araç çubuğu hangisidir?


  • 10)wordart nereden özelleştirilir?