modul4 Online Exam

1)Bir belgede bulunan ilk harfin daha büyük olması nasıl sağlanır?


  • 2)Word programı ne amaçla oluşturulmuştur?


  • 3)Word programında, kesme işlemi ile ilgili açıklamalardan hangisi daha doğrudur?


  • 4)Simge nerede bulunmaktadır?


  • 5)Tablo zemininin renklendirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?


  • 6)Yandaki şekil ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 7)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi alt menüden erişilebilir?


  • 8)Yandaki şekil ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 9)Yandaki şekil ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 10)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi menüden erişilebilir?