modul4 Online Exam

1)Bir sayfanın yatay ya da dikey olarak ayarlanması nereden gerçekleştirilir?


  • 2)Yandaki şekil ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 3)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi alt menüden erişilebilir?


  • 4)Yandaki şekil ne amaçla kullanılmaktadır?


  • 5)Word programında bulunan CTRL+SHIFT+SOL OK tuşlarına bir kezbasılırsa hangi işlem gerçekleşir?


  • 6)Yandaki şekil hangi işlemlerde kullanılmaktadır?


  • 7)Word programında sayıların ardışık bir şekilde oluşturulması aşağıdakilerden hangisi kullanılarak gerçekleştirilir?


  • 8)Eklenen bir cisme ne kullanılarak sayfa içerisinde rahatlıkla yer değiştirmesi sağlanabilir?


  • 9)Bir belgede bulunan ilk harfin daha büyük olması nasıl sağlanır?


  • 10)Ofis 2016 da Yandaki şekle hangi menüden erişilebilir?