modul3 Online Exam

1)Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse bilgisayarımızda bir problem olabileceği düşünülmelidir ?


  • 2)İnternet ortamında bulunan bilgiler nerede depolanır?


  • 3)https://www.muratşarman.com.tr internet sitesi ile ilgili yazılanlardan hangisi söylenebilir?


  • 4)Güvenlik duvarı ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?


  • 5)Güncellik için yazılanlardan hangisi doğrudur ?


  • 6)Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesine ne ad verilir ?


  • 7)Hangisi mobil cihazlarda alınan güvenlik önlemlerindendir?


  • 8)Antivirüs nedir ?


  • 9)Eposta güvenliği ile ilgili hangisi söylenebilir?


  • 10)Hangisi parola kurallara uygun oluşturulmuştur?