modul3 Online Exam

1)Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasına ne ad verilir?


  • 2)Hangisi mobil işletim sistemine örnektir?


  • 3)Parolaların korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?


  • 4)Hangisi virüslerden korunmak için yapılmamalıdır?


  • 5)İnternet siteleriyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?


  • 6)Biosa parola hangi menüden eklenir ?


  • 7)Hangisi mobil cihazlarda alınan güvenlik önlemlerindendir?


  • 8)Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bulaşma yollarından değildir?


  • 9)Antivirüs nedir ?


  • 10)Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesine ne ad verilir ?