modul3 Online Exam

1)Güncellik için yazılanlardan hangisi doğrudur ?


  • 2)Hangisi kişisel veriye örnek değildir?


  • 3)Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bulaşma yollarından değildir?


  • 4)Reklam amaçlı kullanıcının isteği dışında kendisine gönderilen epostalar bütününe ne ad verilir


  • 5)Dosya klasör paylaşıma açma ne anlama gelir?


  • 6)Hangisi parola kurallara uygun oluşturulmuştur?


  • 7)Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse bilgisayarımızda bir problem olabileceği düşünülmelidir ?


  • 8)Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlar için söylenemez?


  • 9)Sosyal mühendisler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


  • 10)İnternet siteleriyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?