modul2 Online Exam

1)Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcı programı değildir?


  • 2)Sosyal medya deyince aklımıza ne gelir?


  • 3)Hosting kavramı hangi seçenekte doğru verilmiştir?


  • 4)Sekme kavramının açıklaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


  • 5)Aşağıdakilerden hangisi kablolu bağlantı çeşitlerindendir?


  • 6)Aşağıdakilerden hangisi kablosuz teknoloji değildir?


  • 7)Bir ağa erişmek için bir modem ve telefon hattının kullanıldığı, telefon numarası çevrilerek erişimin sağlandığı, bir bilgisayar ağı biçimidir. Bu tanıma hangisi uyar?


  • 8)Aşağıdaki web site uzantılarından hangisi Askeri Kuruluşlar için kullanılmaktadır?


  • 9)Aşağıdakilerden hangisi ip adresine örnek olabilir


  • 10)www nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?