modul2 Online Exam

1)Bir kullanıcı internetten saldırı altındaysa hangisini yapması daha doğrudur?


  • 2)Aşağıdakilerden hangisi kablolu ağlardan biri değildir?


  • 3)Aşağıdaki web site uzantılarından hangisi Askeri Kuruluşlar için kullanılmaktadır?


  • 4)Ülkemizde internet ilk nezaman kullanılmıştır


  • 5)Sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir teknolojidir. Tanıma uyan seçenek hangisinde verilmiştir?


  • 6)aaa@bbb.ccc email adresine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur


  • 7)Bir internet sayfasında bilginin güvenilir yollar ile aktarıldığı hangi ifade ile anlaşılır?


  • 8)Hangisi hem arama motoru hem de web tarayıcıdır?


  • 9)Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarından birisidir?


  • 10)Bir ağa erişmek için bir modem ve telefon hattının kullanıldığı, telefon numarası çevrilerek erişimin sağlandığı, bir bilgisayar ağı biçimidir. Bu tanıma hangisi uyar?