Arduino Projeleri

Arduino İle Araba Kontrolü

İki tekerlekten oluşan bir arabamız varsa bu aracın ileri, sola, sağa, geri hareket etmesini ve durdurulabilmesini aşağıdaki kodlar ile gerçekleştirebiliriz. Arduino kodları yazarken kullanılacak fonksiyonlar ile daha okunur kod yazmayı sağlamaktadır. 3 ve 9 nolu pinler ise motorlara ait hızı ayarlamak için kullanılmıştır. Hız 0-255 arasında değer alabilmektedir.

void setup(){
pinMode(2,  OUTPUT);
pinMode(4,  OUTPUT);
pinMode(5,  OUTPUT);
pinMode(6,  OUTPUT);
pinMode(3,  OUTPUT);  ///1 nolu tekerlek için hız pini 
pinMode(9,  OUTPUT);  //2 nolu tekerlek için hız pini

}

void loop(){

}

void ileri(){
analogWrite(3, 200);
analogWrite(9, 200);
digitalWrite(2, HIGH); 
digitalWrite(4, LOW); 
digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(6, HIGH); 
}
void geri(){
analogWrite(3, 200);
analogWrite(9, 200);
digitalWrite(2, LOW); 
digitalWrite(4, HIGH); 
digitalWrite(5, HIGH); 
digitalWrite(6, LOW); 
}
void sol(){
analogWrite(3, 200);
analogWrite(9, 200);
digitalWrite(2, LOW); 
digitalWrite(4, LOW); 
digitalWrite(5, HIGH); 
digitalWrite(6, LOW); 
}
void sag(){
analogWrite(3, 200);
analogWrite(9, 200);
digitalWrite(2, HIGH); 
digitalWrite(4, LOW); 
digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(6, LOW); 
}
void dur(){
analogWrite(3, 0);
analogWrite(9, 0);
}