Arduino Projeleri

ARDUİNO İLE DC MOTOR KONTROLÜ

Dc motor ile tekerlek dndürmenin yanında birçok dişli ve çarktan oluşan sistemler ile projeler geliştirilebilir. Dc motorda iki yönlü haraket bulunmaktadır. Saat yönü veya saat yönünün tersine haraket söz konusu olabilmektedir. Dc motoru sorunsuz kullanabilmek için L298 isimli motor sürücü ile birlikte kullanılmalıdır. L298 motor sürücüsü ile 2 adet Dc motor kullanılabilmektedir. Motor sürücüye takılan iki tekerleğin sadece ileri hareket edebilmesi için gerekli kod aşağıda verilmektedir.

void setup(){
pinMode(3, OUTPUT); // 3 nolu port çıkış amaçlı ayarlandı
pinMode(4, OUTPUT); // 4 nolu port çıkış amaçlı ayarlandı
}
void loop(){
digitalWrite(3, HIGH); // 3 nolu porta güç verilerek saat yönünde hareket etmesi sağlandı
digitalWrite(4, LOW); // 4 nolu portun gücü kesilerek saat yönünün tersi haraket engellendi

}