Arduino Projeleri

Arduino İle Potansiyometre Kontrolü

Arduino İle Potansiyometre Kontrolü

 

Potansiyometreye ayarlanabilir direnç de denmektedir. Potansiyometre ile led aydınlatma ayarı, buzzer ses frekans değişikliği yapabiliriz. Potansiyometrenin 3 ayağı bulunur. 5V, analog Pin, GND  takmak gerekir. Sıralama 5V ile GND değişebilir ama AnalogPin mutlaka orta ayağa takılmalı

int led=6;
int pot=A0;
int potDeger;

void setup(){
pinMode(6,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT);
}

void loop(){
  potDeger=analogRead(pot);
  potDeger=map(potDeger, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(led, potDeger);
  tone(6,potDeger);
  delay(10);

}