Arduino Projeleri

Arduino İle Kodlu Led Yakma

2. ARDUİNO İLE KODLU LED YAKMA

Arduinoya bağlanılan ledlerin ne zaman yanıp ne zaman söneceği yazılan kodlar ile gerçekleşir. Direk 5V verilip ledi yakmaktansa, kod ile kontrollü led yakımı Arduinoda bulunan 13 dijital pin yardımıyla olur.

Yazılacak Kod:

 

void setup(){

pinMode(1, OUTPUT);   // 1 nolu dijital pin çıkış amaçlı kullanılacak

}

 

void loop(){

            digitalWrite(1, HIGH);          // 1 nolu dijital pine enerji ver

}

 

Eğer led 1sn yansın sonra 2 sn sönsün istersek

void setup(){

pinMode(1, OUTPUT);   // 1 nolu dijital pin çıkış amaçlı kullanılacak

}

 

void loop(){

            digitalWrite(1, HIGH);           // 1 nolu dijital pine enerji ver

            delay(1000);                           // 1 sn bekle

            digitalWrite(1, LOW);           // 1 nolu dijital pindeki enerjiyi kes

            delay(2000);                           // 2 sn bekle

           

}